วัน พฤหัสบดี ที่ 22 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
ข้อมูลโรงเรียน

จำนวนนักเรียน

35

10 มิ.ย.66

จำนวนห้องเรียน

8

10 มิ.ย.66

จำนวนบุคลากร

5

ในระบบ smart area

กิจกรรมของโรงเรียน

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

e-service

e-report

กระดานถามตอบ (Q&A)
ตั้งกระทู้ใหม่

ลำดับ หัวข้อกระทู้ อ่าน ตอบ วันที่ตั้งกระทู้

Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
โครงสร้าง รายละเอียด
ข้อมูลผู้บริหาร รายละเอียด
อำนาจหน้าที่ รายละเอียด
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน รายละเอียด
ข้อมูลการติดต่อ รายละเอียด
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รายละเอียด
ข่าวประชาสัมพันธ์ รายละเอียด
Q&A รายละเอียด
Social Network รายละเอียด
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รายละเอียด
แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รายละเอียด
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน รายละเอียด
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี รายละเอียด
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน รายละเอียด
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ รายละเอียด
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ รายละเอียด
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ รายละเอียด
E-Service รายละเอียด
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ รายละเอียด
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายละเอียด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน รายละเอียด
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี รายละเอียด
นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล รายละเอียด
การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล รายละเอียด
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล รายละเอียด
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี รายละเอียด
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รายละเอียด
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รายละเอียด
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รายละเอียด
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม รายละเอียด
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ รายละเอียด
การสร้างนวัตกรรม No Gigt Policy รายละเอียด
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy รายละเอียด
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี รายละเอียด
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ รายละเอียด
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รายละเอียด
รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน รายละเอียด
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รายละเอียด
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ รายละเอียด
การขับเคลื่อนจริยธรรม รายละเอียด
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ รายละเอียด
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน รายละเอียด
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน รายละเอียด

Copyright 2023 : โรงเรียนบ้านท่าแตง ตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130 36030005@chaiyaphum3.go.th
Website for School v. : 2023.08 by DL-ICT สพป.ชัยภูมิ เขต 3
webmaster : คัทณวรรณ สิงหเสม